Grisrådgivarna

Nätverk för produktionsrådgivare

Branschdagar Gris  2020 - stallmiljö, hälsa och zink

12-13 mars, Sturup Airport Hotel, Skåne

Välkommen till branschdagar för rådgivare, veterinärer, byggrådgivare, fodersäljare och andra aktiva i grisbranschen.

Torsdag  - Stallmiljö och Hälsa 

WinPig-passet är anpassat för produktionsrådgivare som jobbar mycket med programmet. Alla är välkomna men är du inte nördigt intresserad av WinPig kan du lika gärna komma efter detta pass. 

09.30 Fika
10.00 WinPig och PigVision Mobile för produktionsrådgivare, Elin Karlsson, Gård&Djurhälsan
11.30 Pig Scale, vägning med kamera? Helena Björk, Smart Agritech Solution
12.00 Lunch
13.00 Välkommen till branschdagar 2020, Maria Ivarsson Schartau m.fl.
13.15 Ny teknik i svinstallarna, Pontus Almerheim, Kragsta Drifts AB och Fredrik Fredbo, Abetong
14.45 Fika
15.15 Ventilation, stallmiljö och hälsa, Sivert Johansson,ventilationskonsult och Carl-Johan Ehlorsson, Gård&Djurhälsan
16:45 Teknik för förbättrad boxhygien och minskad ammoniak-emission i slaktgrisboxar (PigSys), Ann-Charlotte Olsson, SLU
17.00 Frågor och diskussion
17.30 Avslut

19.00 Middag

Fredag - Utan Högdoserad Zink 2022

08.00 Vem arbetar i projektet och med vad? Anna Kilsby, Gård&Djurhälsan
08.40 Workshop - Vad är viktigt för detta ska lyckas ute på gård? 
09.30 Fika
10.00 Workshop - forts inkl. redovisning
11.00 Vad händer i grisen vid avvänjning? Per Wallgren, SVA
11.40 Nya Avvänjningsboken, Jeanette Elander, Sveriges Grisföretagare
12.20 Information från Sveriges Grisföretagare, Jeanette Elander
12.40 Avslut och sammanfattning av dagarna, Anna Molander, Hushållningssällskapet 
13.00 Lunch 

Anmälan

Sista ordinarie anmälningsdag måndag 24 februari, därefter tillkommer boknings/avbokningsavgift 300 kr t.o.m. måndag 9 mars. Vid senare avbokningar faktureras faktisk kostnad, dock minst 500 kr.  Frågor och mer info anna.molander(knorr)hushallningssallskapet.se 070-188 48 25.

Anmälningsalternativ 

1 Hel konferens, med middag och logi - 3000 kr 
2 Torsdag, 800 kr (ej middag och logi)
3 Fredag, 800 kr

Anmälningslänk till googleformulär

Branschdagarna delfinansieras med Branschpengen och Landsbygdsprogrammet samt av sponsrande företag. Huvudarrangör är Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten i samverkan med nätverket Grisrådgivarna.

 


 


Sponsrande företag