Grisrådgivarna

Nätverk för produktionsrådgivare

Fortbildning om djurvälfärd och lönsamhet

Grisrådgivare har nu möjlighet att delta i kostnadsfri fortbildning om djurvälfärd och lönsamhet. Fortbildningen finansieras via landsbygdsprogrammet. Huvudarrangör är Anna Molander, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, som gör det i samverkan med Nätverket Grisrådgivarna. 


WinPig som verktyg för rådgivning om djurvälfärd och lönsamhet (1)

Torsdag 7 maj 2020 kl.12-14, Teams

Första webininariet i en serie om rådgivning till grisföretagare för ökad djurvälfärd och bibehållen eller förbättrad lönsamhet. Vid första tillfället kommer Elin Karlsson, Gård&Djurhälsan att gå igenom olika analyspaket i WinPig som kan användas vid rådgivning kring djurvälfärd och lönsamhet. Därefter kommer deltagande grisrådgivare att diskutera hur dessa analyser kan användas och utvecklas mer som verktyg för rådgivning. 

WinPig som verktyg för rådgivning om djurvälfärd och lönsamhet (2)

Måndag 15 juni 2020 kl.13-15, Teams

 Uppföljning av första webinariet om analyser i WinPig  som kan användas vid rådgivning kring djurvälfärd och lönsamhet. Maria Kihlstedt och Ingvar Eriksson sätter kronor på vad förändringar i olika produktionstekniska nyckeltal kopplade till djurvälfärd ger. Därefter kommer deltagande grisrådgivare att diskutera hur dessa nyckeltal kan användas vid rådgivning. 

Fortbildningsträff grisrådgivare - rådgivning för förbättrad djurvälfärd och lönsamhet

Torsdag 22/10 –Fredag 23/10, Mullsjö

Föredrag från Viden på tvaers och diskussioner om tillämpning inom rådgivning för förbättrad djurvälfärd och lönsamhet. Fortbildningen är kostnadsfri och genomförs med stöd från Landsbygdsprogrammet. 

Djurvälfärd som mått på social hållbarhet ur grisens perspektiv

Torsdag 26 november 2020 kl. 10-12

Presentation av resultaten från den sociala livscykelanalysen för gris som gjort på SLU och diskussion om framtidens hållbara grisproduktion med Stanley Zira, Lotta Rydhmer och  Emma Ivarsson. Introduktion till dansk/svensk rådgivning om olika djurvälfärdsparametrar. 

Virtuella studiebesök om djurvälfärd och lönsamhet

Måndag 15 mars kl.13-16 och tisdag 16 mars kl. 9-12

Filmade studiebesök på flera gårdar med fokus på djurvälfärd och lönsamhet.

Klöv och benproblem ur ett djur välfärdsperspektiv och hur det påverkar lönsamheten

Torsdag 11 februari 2021 kl 10-12

Föredrag av Evgenij Telezhenko, SLU och Jörgen Lindahl, Distriktsveterinärerna

Hur når vi ut med våra råd om djurvälfärd och lönsamhet 

Måndag 3 maj 2021 kl 9-12 och måndag 7 juni kl.10-12

Webinarier med tema rådgivning om djurvälfärd och lönsamhet


Mer info: Anna Molander, anna.molander(knorr)hushallningssallskapet.se 070-188 48 25