Grisrådgivarna

Nätverk för produktionsrådgivare

Branschdagar Gris 2020
- stallmiljö och hälsa

12-13 mars, Sturup Airport Hotel

Välkommen till branschdagar för rådgivare, veterinärer, byggrådgivare, fodersäljare och andra aktiva i grisbranschen.

Anmälan och mer info
Branschdagar Gris 2020.

Fortbildning Djurvälfärd

Hösten 2020 kommer grisrådgivare att erbjudas möjlighet att delta i fortbildning om djurvälfärd. Det kommer att genomföras tre webinarier och en studieresa till Danmark. 

Mer info


Nätverket Grisrådgivarna

Det är 13 grisrådgivare från 7 rådgivningsföretag som är med i nätverket.

Vi är med i Nätverket Grisrådgivarna
Företag i nätverket Grisrådgivarna


 

Webbredaktör: Anna Molander, Hushållningssallskapet Norrbotten-Västerbotten